Gấu bông Shin Captain America

Mẫu gấu bông Shin đẹp với sự kết hợp của cu Shin và Captain America (đội trưởng Mỹ), siêu anh hùng đến từ Marvel Comics.